Scania & Atlas Copco
Scania 2 Gemrok borrbett Gemrok borr
Gemrok i skogen
Gemrok detalj

Företaget

Jag har borrat brunnar i Väståboland och i Åbo skärgård sedan 2004. Kunnandet går redan i andra generationen - min far har redan länge borrat brunnar i Åbo skärgård..

Jag har lärt mig yrket även i Sverige, som tillsammans med Norge är föregångsland vad gäller bergsvärme. I Sverige har man utnyttjat jordvärme redan länge, men även i Finland ökar intresset stadigt, eftersom tekniken är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig.

Kontakterna till grannlandet upprätthålls både på vänskaplig och professionell basis. Svenskarna ger gärna råd åt en ung företagare och en gång per år träffas vi t.ex. på mässor. Även i Finland har jag kunniga samarbetspartners bland andra brunnsborrare.

Maskinparken består av en 12 m lång 4-axlad Volvo lastbil med en Atlas Copco kompressor och en GEMROK borrmaskin med gummilarvfötter med vilken man kommer åt även på trånga platser och är skonsam mot miljön. Kompressorn kan vid behov stå t.o.m. 200 m bort från borrplatsen. För att frakta bort borrdamm från stadsområden har vi även en 2-axlad Scania lastbil med växelflak.