Pasi Lindberg borrar med Gemrok Borrning av brunn nära hus med Gemrok

Värmebrunn

Jordvärme är en förnyelsebar energiform. Den består av värme-energi från solen som lagrats i jorden, berget och vattnet. Med en jordvärmeanläggning kan den värme-energin utnyttjas till att värma byggnader och bruksvatten.

I berg borrar man ett 140 eller 115 mm stort hål, i vilket uppsamlingsrören sänks ner. Detta är en värmebrunn i vilken den vätska som cirkulerar i uppsamlingsrören värms upp. Jordvärmepumpen tar sedan vara på den värmen.

En värmebrunn borras på samma sätt som en borrbrunn.

Vattentillförsel är ej nödvändig. Vid behov kan värmebrunnen fyllas med vatten. Vattnets uppgift är att leda värmen från berget till vätskan i uppsamlingsrören.

Värmebrunnens djup avgörs av fastighetens yta och volym. Som tumregel räknar man med en meter per kvadratmeter.