Brunnsborrning med GemrokGemrok på vägen Gemrok detalj

Borrbrunn

Rent dricks­vatten är ett livsvillkor. Vatten från en borrbrunn är rent och friskt, +6°C året runt.

En egen borrbrunn är en investering som höjer fastighetens värde. Det är också kanske enda sättet att trygga åtkomsten till dricksvatten om man bor utanför området med kommunal­teknik.

Ett hål med diametern 140 mm borras rakt ner i berget och skyddas mot ytvatten medelst ett tillräckligt långt skyddsrör.

Om det på tomten ej finns berg synligt, kan man borra rätt ner i marken. Då isolerar man jord­materialet och ytvattnet med ett stålrör, som borras ner tills man stöter på berg.

Brunnens djup beror bl.a. på borrplatsen, vattenförekomsten och kundens behov.

Om inte vattentillförseln är tillräcklig, kan brunnen "öppnas" med tryckteknik. Det är dock ofta bättre att borra ett så djupt hål som möjligt, så man också får ett tillräckligt vattenförråd. I skärgården är det dock ofta bättre att inte borra för djupt på grund av risken för saltvatten. Hellre lite och sött en mycket och salt...

Kundan svarar för vattnets kvalitets­analys. Brunns­borraren kan hjälpa till med både utrustning och råd för detta. Vattnets sälta kan brunnsborraren mäta genast då brunnen är borrad.

Vi har borrbrunnspumpar och tillbehör från flera olika tillverkare för olika behov. Pumpen som monteras av brunnsborraren har två års garanti.