Trycktvätt av brunn

Trycktvätt och sköljning

Är din borrbrunn 15-20 år gammal?

Även en borrbrunn måste servas vid något skede. Under årens lopp har det samlats jordpartiklar på botten. Om brunnen är oskyddad kan där även finnas sniglar, möss, grodor...

Sköljning medelst trycktvätt är ett snabbt och lätt sätt att åter igen kunna njuta av kristallklart och gott vatten.

Ibland kan det på grund av bakterer rentav vara nödvändigt att desinficera brunnen, men det är ganska sällsynt. Oftast räcker det med en ordentlig trycktvättning. Därefter skall brunnen skyddas mot småkryp så att den kan andas. På så vis håller sig din brunn i gott skick lång tid framåt och förser dig med friskt vatten.

Byte av pump

Pumpen i en gammal brunn är ofta lika gammal som brunnen, och därmed i ett sådant skick att det är skäl att byta till en ny. En ny pump kan förbättra vattnets smak och spara ström - och som ny håller den länge.

I samband med en brunnstvätt kan jag behändigt installera en ny borrbrunnspump av yppersta kvalitet. Be om en offert på ett problemfritt och förmånligt paket!