Kaivon poraus Gemrokilla Gemrok tien päällä Gemrok yksityiskohta

Porakaivo

Puhdas juomavesi on elinehto. Pora­kaivo­vesi on puhdasta ja raikasta, +6 asteista ympäri vuoden.

Oma porakaivo on sijoitus, joka nostaa kiinteistön arvoa ja on ehkä ainoa tapa turvata juomaveden saanti, mikäli asuu kunnallis­tekniikan ulko­puolella.

Halkaisi­jaltaan 140mm porakaivo porataan suoraan kallioon ja eristetään pinta­vedeltä riittävän pitkällä suoja­putkella.

Jollei tontilla ole esillä kalliota, voidaan porakaivo porata suoraan maahan, jolloin maa-aines ja pintavesi eristetään kaivosta teräs­putkella.

Teräs­putkea porataan kunnes kallio tulee vastaan.

Kaivon syvyys riippuu poraus­paikasta, vedentuotosta, asiakkaan tarpeista jne.

Jollei kaivon tuotto ole riittävä, voidaan se "avata" paine­puristus­tekniikalla. Hyödyllisempää kuitenkin on mahdolli­suuksien mukaan porata niin syvä kaivo kuin mahdollista, jolloin saadaan myös hyvä vesivarasto.

Saaristossa poratessa kuitenkin maltti on valttia suolavesi­riskin takia. Mieluummin vähän ja makeaa kuin paljon ja suolaista...

Asiakas vastaa itse veden laatu­tutkimuksista. Kaivon­poraajalta on mahdollista saada siihen tarvittavat välineet ja ohjeet. Veden suolapitoisuuden kaivonporaaja pystyy tarvittaessa mittaamaan heti kun kaivo on porattu.

Porakaivopumppuja tarvikkeineen löytyy moneen eri tarpeeseen, eri valmistajilta. Kaivonporaajan asentamana takuu pumpuille on 2vuotta asennuspäivästä.